News

10 Keutamaan Sayyidul Istighfar, Amalkan Setiap Pagi dan Petang

DOA Sayyidul Istighfar merupakan amalan yang dianjurkan dibaca pada setiap pagi dan sore hari.

Featured-Image
ilustrasi/INews

DOA Sayyidul Istighfar merupakan amalan yang dianjurkan dibaca pada setiap pagi dan sore hari.

Manusia memang tidak luput dari dosa karena sudah kodratnya sebagai tempat dosa dan lupa. Manusia yang menyadari kesalahannya dianjurkan untuk cepat bertobat dengan memperbanyak istighfar agar mendapat ampunan Allah.


Alah SWT berfirman dalam Al Quran:

Artinya: Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. An-Nisa: 110).

Bacaan istighfar yang utama yakni Sayyidul Istighfar atau rajanya istighfar yang dianjurkan diamalkan pagi dan sore hari. Bacaan ini berisi tentang permintaan pengampunan seorang hamba kepada Allah SWT. Doa tersebut juga mengandung perintah untuk bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan.

Bacaan tersebut, adalah

Allâhumma anta rabbî, lâ ilâha illâ anta khalaqtanî. Wa anâ ‘abduka, wa anâ ‘alâ ‘ahdika wa wa‘dika mastatha‘tu. A‘ûdzu bika min syarri mâ shana‘tu. Abû’u laka bini‘matika ‘alayya. Wa abû’u bidzanbî. Faghfirlî. Fa innahû lâ yaghfirudz dzunûba illâ anta.

Artinya: “Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau yang telah menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Dan aku atas tanggungan dan janji-Mu selama aku masih mampu. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan yang telah aku perbuat. Aku mengakui nikmat yang Kau berikan kepadaku. Aku mengakui dosaku, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau." (H.R. Bukhari)

Berikut 10 Keutamaan Sayyidul Istighfar

1.    Jaminan Masuk Surga

Keutamaan membaca sayyidul istighfar yakni jika meninggal dunia akan masuk surga seperti disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

Dari Syaddad bin Aus, dari Rasulullah SAW bersabda, "Sayidul istigfar (pemimpin istighfar) adalah seorang hamba mengucapkan: 'Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tiada tuhan selain Engkau. Engkau-lah yang telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku tetap pada ikatan-Mu dan perjanjian-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan yang aku perbuat. Aku mengakui dosaku kepada-Mu, aku mengakui nikmat-Mu kepadaku. Maka ampunilah aku, sungguh tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau.' Apabila ia mengucapkannya jelang pagi dengan penuh keyakinan, kemudian ia meninggal dunia, maka dia masuk surga.” (H.R. Al Bukhari).

2.    Ampunan Dosa

Nabi Muhammad Saw bersabda : "Setiap penyakit ada obatnya, dan obatnya dosa-dosa adalah istighfar".

3.    Penarik Rezeki

Istighfar juga salah satu upaya untuk menarik rezeki. Sebab. Tidak menutup kemungkinan perbuatan dosa yang dilakukan manusia dapat menghalanginya mendapatkan rezeki.

Rasulullah Saw bersabda: "Perbanyaklah beristigfar karena barang siapa yang memperbanyak istigfar maka Allah akan menjadikan jalan keluar dari setiap kesedihan dan kesusahan dan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka."

4. Dapat Rezeki yang tidak Disangka-sangka

Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa senantiasa beristigfar,niscaya Allah menjadika untuk setiap kesedihannya kelapangan dan untuk setiap kesempitan jalan keluar dan akan diberi-Nya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka (HR Abu Daud)

5. Mendapatkan Rahmat Allah


Seseorang akan mendapatkan rahmat Allah jika segera memohon ampunan dengan beristighfar.


Dia (Shalih) berkata, “Hai kaumku, mengapa kalian meminta disegerakan suatu keburukan sebelum kebaikan? Mengapakah kalian tidak memohon ampun kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat.” (QS An-Naml : 46)

6. Hujan Keberuntungan

Orang yang banyak istighfar akan mendapatkan hujan keberuntungan. Rasulullah SAW  bersabda:


 Beruntunglah orang yang di dalam catatan amalnya terdapat istighfar yang banyak.” (HR. Ibnu Majah; shahih)

7. Mendapat Kebahagiaan di Akhirat

Bagi orang yang banyak beristighfar, akan mendapat kebahagiaan dan bergembira kelak di akhirat.

Barangsiapa yang ingin catatan amalnya menyenangkannya, maka perbanyaklah istighfar.” (HR. Baihaqi; Hasan)

8. Mendapatkan Keturunan

Sebagaimana Surat Nuh ayat 12, keutamaan istighfar bukan hanya Allah membanyakkan harta tetapi juga membanyakkan anak-anak. Maka orang yang banyak beristighfar, Allah mudahkan mendapatkan keturunan meskipun sudah bertahun-tahun seorang istri tidak hamil.

9. Keberkahan Bumi

Keutamaan membaca istighfar juga mendatangkan keberkahan bumi. Di antaranya dengan suburnya kebun-kebun dan mengalirnya air di sungai-sungai.

10. Doanya Dikabulkan

Keutamaan istighfar, Allah mengabulkan doa orang yang banyak beristighfar.

Itulah bacaan Sayyidul Istighfar yang sangat baik diamalkan setiap pagi dan petang agar mendapat ampunan Allah. Wallahu A'lam Bissawab.(inews)

Editor


Komentar
Banner
Banner